پرش لینک ها

پادکست انگیزشی موفقیت

به این صفحه امتیاز دهید

پادکست ها مانند موسیقی هستند که از اینترنت پخش میشوند. پادکست ها میتوانند موضوعات مختلفی داشته باشند مانند پادکست انگیزشی ، پادکست انگیزشی موفقیت ، توسعه فردی، رشد، اصول تصمیم گیری و …

پادکست ها در بین مردم محبوبیت خاصی دارند چراکه پادکست را میشود در حین انجام کارهای روزمره گوش داد. پادکست تاثیر زیادی بر ذهن و روان افراد دارد و به همین دلیل است که وقتی افراد حین انجام کارهای خود به پادکست گوش میدهند حالشان را خوب میکند و باعث افزایش اعتماد بنفسشان میشود. اگر شما در طول روز دچار افسردگی یا گرفتگی میشوید ، استفاده از پادکست های انگیزشی میتواند حال شما را خوب کند و روی شما تاثیر خوبی بگذارد.

بیشتر افراد دارای مشغله فکری های زیادی هستند که حواسشان را در حین انجام کاری پرت میکند و باعث میشود تمرکزشان را از دست بدهند، این افراد میتوانند با گوش دادن به پادکست اگیزشی موفقیت حال خود را خوب و تمرکزشان را بدست آورند . این طور پادکست ها افراد را به خود می آورد و تحت تاثیر آن انرژی بگیرند.

چند نمونه از پادکست های انگیزشی :

  • پادکست زیتمه
  • از دو که حرف میزنم
  • رانیو
  • رادیو کارنکن

نمونه صوتی پادکست های انگیزشی موفقیت:

 

پیام بگذارید