پرش لینک ها

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر

به این صفحه امتیاز دهید

شاعر کسی است که به کلمات جان دیگری میبخشد و آن ها را طوری بیان میکند و به زبان می آورد که مخاطب از شنیدن آن ها لذت میبرد و تمام حواسش جمع آن کلمات میشود.

شعر یک اثر ادبی است که شکل های متفاوتی دارد، بیان احساسات در شعر بسیار مهم تر از شکل آن است. کلمه به کلمه شعری که توسط شاعر گفته میشود با حس و مفهوم است و آهنگ خود و جایگاهشان از نظر قافیه ارائه میشود. شعد سبک های گوناگونی دارد که شاعر بر اساس سلیقه و طبعی که دارد شعر میگوید.

ویژگی های شعر :

  • ریتمیک هستند
  • ترجمه آن ها دشوار است
  • محتوا معمولا غیر منطقی است
  • با اثرات متراکم مشخص میشود
  • اقتصاد زبان
  • شکل دهید
  • محرک هستند
  • خطوط
  • بندها یا مصرع ها

شاعران نقش بسیار مهمی در عواطف و احساسات مردم دارند. هر شاعر سبک شعر گفتن متفاوتی دارد ، معروف ترین سبک شعر گفتن در بین شاعران شعر کلاسیک فارسی، شعر نو و شعر سپید است.

یکی از شاعرین برجسته و معروف در عرصه هنر مولانا است که آوازه شعرهای ایشان در سراسر دنیا پیچیده است. برخی معتقدند شعر هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر را مولانا سروده است اما این شعر به اشتباه به مولانا نسبت داده شده است.

پیام بگذارید