دسامبر 13, 2021

بررسی DeFi و حل 5 نقص امور مالی سنتی

در این مقاله توضیح میدیم که چگونه DeFi با تشکیل «گروه‌های نادیده گرفته شده»، از جمله افراد بدون […]
دسامبر 4, 2021

قدرت NFT ها باعث آگاهی از گونه های در حال انقراض کوالا می‌شود

این پروژه قصد دارد از NFT برای نجات کوالاها استفاده کند. توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) دیگر واژه‌ی کلیدی […]
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0