نوامبر 1, 2021

شبکه Stellar و ارز‌ دیجیتال XLM چیست؟

ارز دیجیتال Stellar (XLM) چیست؟ به زبان ساده، Stellar یک Open Network است که امکان جابجایی و ذخیره […]
سپتامبر 7, 2021

استخراج ارز stellar

ارز استلار چیست؟ ارز «استلار» (Stellar) اوّلین بار در سال 2014 متولّد شد. این ارز ماهیتی مشابه با […]
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0