نوامبر 11, 2021

اNEAR Protocol و ارز دیجبتال NEAR چیست؟

اNEAR Protocol چیست؟ NEAR Protocol (نیر پروتوکال)یک پلتفرم برنامه غیرمتمرکز است که برای قابل استفاده کردن اپلیکیشن ها […]
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0