ژانویه 15, 2022

سازمان غیر متمرکز خودگردان

سازمان غیرمتمرکز خودگردان (DAO) یک سازمان بدون رهبری مرکزی است. تصمیم‌گیری‌ها از پایین به بالا گرفته می‌شوند و […]
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0
() 0